27 d’octubre del 2011

Parlar, escriure, pensar...

He rellegit aquestes paraules d'Ovidi Montllor i he pensat que hi ha coses que estan lluny de canviar, o que si ho fan, no és per millorar:
"Hi ha gent a qui no li agrade que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrade que es parle, s'escriga o es pense."

17 d’octubre del 2011

M'agrada / No m'agrada

M’agrada / No m’agrada. Que senzill sembla, oi? Poder reduir la immensa complexitat de la realitat a un binomi tan simple! I oblidar que la majoria de les manifestacions d’aquesta realitat que ens ateny, ens fa ser i ens aclapara són polièdriques, amb facetes, si no ben ocultes en l’ombra, boiroses, difuses, intangibles i fins fungibles!