9 de juliol del 2024

Esbós


Ella li regala versos encesos

escrits amb deler mentre l'imagina.

I ell li respon sadollant-la de besos

i de bombons amb gust de propina.    

    (Entre ser i no ser)